چند فحش ترکی قدیمی:

 1. -از جلوی چشمام خفه شو .

2. -فکر کردی فقط خودت خری .

3. -کسی با تو زِرِ نزد .

 4. -صداتو واسه من داد نزن .

 5. -وقتی با من حرف میزنی دهنتو ببند .

 
چند فحش ترکی جدید:

1. -دستت بشکنه از زا نو .

2. -خودت گیر عجب آدم خری افتادی .

3.. -خودم دست دارم ، جوا بشو میدم .

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم آبان 1389ساعت 14:37  توسط arash |